Zana ya Urban Action

Zana hii ina utangulizi rahisi wa dhana za mijini, ukifuatiwa na mfulululizo wa moduli sita kuhusu: Mawasiliano Bunifu, Huduma za Kiasili, Usafi na Usafishaji Maji (WASH), Kilimo cha Mijini, Afya na Ustawi, Onyo la Mapema na Uchukuaji Hatua wa Mapema, na Miji Inayowesha Maisha Bora. Kila moduli ina muhtasari wa dhana fupi, mfululizo wa shughuli, tafiti fupi na uhusiano wa kimataifa. Shughuli zinaweza kutekelezwa pamoja au zikiwa peke yake.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Book_Swahili_Screen.pdf 16 MB
Cards_SWAHILI_4_6-screen.pdf 12 MB

Related Resources

Guidance material
24 Dec 2014
In 2003 the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies adopted the Policy on Food Security and Nutrition in which it encouraged National Societies to conduct food security assessments. This guide is intended for National Socie...
Tags: Guidance material, Food Security
Guidance material
21 Jun 2017
La presente guía práctica se ha elaborado con el propósito de ayudar a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a fortalecer sus marcas distintivas y gestionar eficazmente su reputación para posicionarse a la vanguardia ...
Tags: Guidance material
Guidance material
21 Jul 2020
IFRC – Key messages for older people during COVID-19 for National Societies adaptation and use (20/04/20)
Tags: Guidance material, COVID-19 (Coronavirus)