Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf 5 MB

Related Resources

Assessment or evaluation, Awareness material, Guidance material
27 Jul 2017
En novembre 2007, la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adopté à l’unanimité un ensemble de recommandations visant à aider les gouvernements à élaborer leurs réglementations en matière d’opération...
Tags: Assessment or evaluation, Awareness material, Guidance material, Disaster Law
Report
30 Jan 2017
This report published by the World Bank is a part of the Climate Change and Development Series to showcase economic and scientific research that explores the interactions between climate change, climate policies, and development. The series aims to...
Tags: Report, Capacity Building for Disaster Risk Management, Climate Change Adaptation, Resilience, Urban Risk Reduction
Awareness material
21 Jun 2017
Esta Política aplica a todo el personal de la Secretaría de la FICR, que incluye personal (empleados, personal local y personal en préstamo) y personas que no son empleados fijos (voluntarios, consultores y pasantes), así como cualquier otro indi...
Tags: Awareness material